Mobiluxest  OÜ

Registrikood 14939318

Meiliaadress: info@myrobot.ee

Myrobot.ee  e-poe müügitingimused
 
Müügitingimustes kasutatavad mõisted

E-pood – kauba või teenuse müügiks pakkumine ja müük Internetis ilma osapoolte üheaegse füüsilise kohalolekuta
 
E-poe tegevuskoht – tegevuskohaks loetakse e-kaubanduse korral veebilehe aadressi
Kaup – müügiks pakutav või müüdav vallasasi
Müüja – füüsiline või juriidiline isik, sealhulgas avalik-õiguslik juriidiline isik, kes tegutseb eesmärgil, mis on seotud tema majandus- või kutsetegevusega
 
Ostja – füüsiline või juriidiline isik, kes soetab kauplejalt kaupu;
Tarbija – füüsiline isik, kes tegutseb eesmärgil, mis ei ole seotud tema majandus- või kutsetegevusega;
Tarbijavaidlus – tarbija ja kaupleja vahelisest lepingust tulenevate lepinguliste kohustustega seotud vaidlus;
VÕS – võlaõigusseadus.
 
 
Üldsätted

Toodete müümine e-poes toimub vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatule. Mobiluxest OÜ müügitingimused on kooskõlas võlaõigusseaduse, tarbijakaitseseaduse, kaubandusetegevuse seaduse, infoühiskonna teenuse seaduse, jäätmeseaduse ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega nr 524/2013 tarbijavaidluste internetipõhise lahendamise kohta.
E-poel on õigus mistahes ajal teha pakutavatesse E-poe teenustesse ja hinnakirjadesse muudatusi. E-poel on õigus ühepoolselt muuta ja täiendada käesolevaid müügitingimusi juhul kui muutuvad kauplemist reguleerivad seadused, tingimustes avastatakse ebakõla kehtivate seadustega või tingib seda mõni muu kehtivate seadusega kooskõlas olev mõjuv põhjus. Juba sõlmitud kasutajalepingute müügitingimused jäävad kehtima versioonis, mis lepingu sõlmimise hetkel kehtis.
E-poes on kaupade hinnad eurodes ning koos käibemaksuga.
E-poe müügitingimustega tutvumine on ostjale kohustuslik. Enne kauba ostu kinnitamist peab ostja kinnitama Mobiluxest OÜ e-poe müügitingimustega nõustumist. Nõustumuseks loetakse, et ostja on need läbi lugenud, aru saanud ja kinnitab nõustumust müügilepingus toodud tingimustega.

Hinnad

Kõik e-poes müüdavate kaupade hinnad on väljendatud eurodes ning toodud koos käibemaksuga.
Juhul, kui ostja soovib kauba kättetoimetamist tema poolt tellimusel näidatud adressaadini, lisandub kauba hinnale veo-, posti- või muu kättetoimetamise kulu.
E-poel on õigus igal ajal muuta e-poes müüdavate kaupade hindu.
Juhul, kui müüja on muutnud kauba hinda enne kauba ostjale kättetoimetamist, tarnitakse kaubad ostu sooritamise hetkel kehtinud müügihinnaga.
 
Üldist toodetest ja ostuprotsessist

E-poes pakutavad kaubad on laos olemas või tellitakse vastavalt vajadusele tarnijatelt. Kaupade ostuprotsessi käigus kuvatakse ostjale informatsiooni laovaru suurusest.
Peale tellimuse sooritamist saab ostja müüjapoolse tellimuse kinnituse oma e-postiaadressile. 
Pikema tarneaja puhul kokkuleppel ostjaga pakub kaupleja välja:
uue tarneaja;
toote asendamise samaväärse teise tootega;
raha tagastamise.
Juhul, kui müüja mitteolenevatel põhjustel tarneaeg ületab 30.kalendripäeva, pakub müüja kokkuleppel välja uue tarneaja, toote asendamise samaväärse teise tootega või raha tagastamise.
Ostja sooviavalduse alusel tagastab kaupleja kauba eest tasutud raha 14 päeva jooksul alates lepingust taganemise kuupäevast arvates. Müüja teeb tagastatava kauba eest tagasimakse, kasutades sama makseviisi, mida kasutas makse tegemiseks ostja. Ostjaga kokkuleppel on võimalik teistsugune makseviisi kasutamine.

Veebikeskkonnas (e-poes) sooritatud ostude eest tasub Klient 100% ettemaksuna.

Tasumine toimub väljaspool e-poodi turvalises keskkonnas – pangalingiga tasumisel vastava panga turvalises keskkonnas. Ettevõtjal puudub ligipääs kliendi panga ja krediitkaardi andmetele.

Tellimuste eest saab tasuda krediitkaardiga (Visa, MasterCard) ning Eesti pangalinkidega (Swedbank, SEB, Luminor, LHV, Coop Pank, Pocopay).

Mobiluxest  OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, Mobiluxest  OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötlejale.

E-poes kauba juures kuvatavad tootepildid võivad olla illustratiivse tähendusega ning erineda tegelikust kaubast. Tootega tutvumiseks ja täpsema informatsiooni või kirjelduse saamiseks võib ostja pöörduda kaupleja poole e-kirjaga.
Kauplemine e-poes toimub nii füüsiliste kui juriidiliste isikutega.
Ostja on kohustatud esitama kauplejale ostuprotsessis tellimuse täitmiseks nõutavad, korrektsed ning õiged andmed (tarbija puhul perekonnanimi, eesnimi, kontakttelefon, elektronposti aadress, kaubatarne aadress, postiindeks ning juriidilisest isikust ostja puhul perekonnanime asemel juriidilise isiku nimi ning lisaks muudele tarbija puhul loetletud andmetele ka äriregistri kood). E-pood ei vastuta ostja poolt ebaõigete andmete esitamise tagajärjel tekkinud probleemide või mistahes tagajärgede eest.
E-poes tekib ostjal peale tellimuse esitamist maksekohustus müüja poolt esitatud arve alusel. E-poe müüja vahendab ka järelmaksuvõimalust, mille saamiseks tuleb ostjal täita vastavasisuline taotlus.
E-poe tellimuse täitmine algab hetkest, kui ostja on esitanud kauba tellimuse ja täitnud sellega kaasneva maksekohustuse või järelmaksutaotlus on järelmaksu andva ettevõtte poolt rahuldatud ning järelmaksutaotlus on ostja poolt allkirjastatud.
E-poe kaubad, mis kannavad märgistust “näidistoode” “tagastatud toode”, on osaliselt kriimustatud või vigastatud tootepakenditega võib esineda kulumisjälgi.
Ostja võib e-poes anda müüjale nõusoleku saada müügipakkumisi enda poolt esitatud elektronposti aadressil. 

Ostuprotsess e-poes

Ostuprotsessi alustamiseks peab ostja myrobot.ee e-poest valima välja sobiva kauba ning tutvuma kaubaga seonduva informatsiooni, kirjelduse, ostutingimuste ja hinnaga. Kogu vajaminev informatsioon on leitav kauba kirjelduse all. Kauba saadavus  ja tellitavate toodete tarneaeg kuvatakse ostjale kauba valimise protsessis.
Ostu sooritamiseks peab ostja valima kauba ning asetama selle ostukorvi. 
Soovi korral võib ostja valida ostukorvi rohkem tooteid. Enne ostu lõplikku sooritamist peab ostja veenduma, et kõikide kaupade soovitud kogused on õiged.
Enne ostu lõplikku ostu sooritamist ja kinnitamist saab ostukorvi valitud kaupu kustutada, muuta kaubaartikleid ja kaubakoguseid.
Ostu kinnitamiseks peab ostja sisestama kauba tellimusse kõik Myrobot.ee poolt nõutavad andmed.
Juhul, kui ostja soovib kauba kättetoimetamist tema poolt tellimusel näidatud adressaadini, lisandub kauba hinnale veo-, posti- või muud kättetoimetamise kulud. Selleks valib ostja enne kauba tellimuse lõplikku kinnitamist kauba kättetoimetamise viisi. Kauba hinnale lisandub vastavalt ostja poolt valitud kättetoimetamise viisile tasu kauba kättetoimetamise eest. Ostud, mille summa ületab 59 eurot, toimetatakse ostjani tasuta.(kui pole teisiti märgitud)
E-pood pakub ostjale kauba kättetoimetamiseks Eesti Vabariigi piires järgmisi viise:
Kuller 
Smartposti ,Omniva või DPD pakipoe teenus ostja poolt näidatud pakiautomaati või pakipoodi.

Eestisisesed saadetised jõuavad üldjuhul ostja määratud sihtpunkti 3-10 tööpäeva jooksul alates müügilepingu jõustumisest. Väljaspool Eestit toimub kohaletoimetamine 14-21 kalendripäeva jooksul. Erandlikel juhtumitel on õigus kaup kohale toimetada kuni 30 kalendripäeva jooksul.

Ostjal on kohustus Myrobot.ee müügitingimustega tutvuda enne ostu lõplikku sooritamist. Selleks peab ostja tegema märke vastavas aknas „Olen läbi lugenud Tingimused ning nõustun nendega”, kui ta on müügitingimused läbi lugenud, neist aru saanud ja nendega nõustunud. Ilma e-poe müügitingimustega nõustumata ei saa ostja ostuprotsessi jätkata.
E-poest ostetud kauba müügileping muutub pooltele siduvaks peale ostja poolt müügiarve tasumist või järelmaksulepingu sõlmimist.
E-poest järelmaksuga kauba ostmisel tuleb täita järelmaksutaotlus. Taotluse rahuldamisel järelmaksu pakkuva ettevõtte poolt ja ostja järelmaksulepingu allkirjastamise järel loetakse e-poe müügileping sõlmituks.
Ostja peab järelmaksu taotlemisel allkirjastama järelmaksulepingu 3 päeva jooksul alates järelmaksu pakkuva ettevõtte nõustumusest järelmaks väljastada. Kui ostja ei ole tähtaegselt järelmaksulepingut allkirjastanud, tellimus e-poes tühistatakse.
Ostja on kohustatud e-poe ostuarve tasuma 1 päeva jooksul alates tellimuse sooritamist. Kui ostja ei ole selle aja jooksul ostuarvet tasunud, tellimus e-poes tühistatakse.
Peale tellimuse kinnitamist saadab müüja ostjale e-postiaadressile järgmise sisuga informatsiooni:
Mobiluxest OÜ andmed koos aadressi ja sidevahendite andmetega;

informatsioon ostetud kauba kohta;
kauba koguhind koos kõikide maksude ja tasudega, sh kauba kättetoimetamise kulud;

E-poes ostu sooritamisel valib ostja müüja poolt pakutavatest kauba tarnimisvõimalustest omale sobivaima.
E-poest ostetud kaupade tarnetähtaja pikkus sõltub asjaolust, kas tellitud kaup asub laos või mitte. 
Ostjale tagastatakse tema sooviavalduse põhjal pikema tarneaja tõttu kauba eest tasutud raha (sh tasutud transporditeenuse eest) 14 päeva jooksul alates lepingust taganemise kuupäevast arvates.
Võimalusel lühendab müüja tarnetähtaega, teavitades ostjat sellest tellimusele lisatud kontaktandmete või sidevahendite kaudu.

Ostu-müügilepingust taganemine ja ostu-müügilepingu alusel saadu tagastamine

Taganemisõigus ei kohaldu, kui ostjaks on juriidiline isik(nt ettevõted ja asutused)

Nii ostja kui müüja võivad enne kauba ostjale tarnimist lepingu üles öelda või lepingust taganeda VÕS-s sätestatu kohaselt.
Müüja jätab endale õiguse enne kauba ostjale tarnimist lepingust taganeda alljärgnevatel põhjustel:

Tellitud kaupa ei ole mõistliku aja jooksul või müüjale ebamõistliku kulu tekitamata võimalik tarnida.
Kehtivad õigusaktid ei luba tellitud kaupa ostjale müüa.
Tellimuse täitmist takistab nn. vääramatu jõud.
Müüjal ei ole muul siin nimetamata mõistlikul põhjusel võimalik lepingut täita.
Kui müüja taganeb lepingust siis tagastab ta ostjale tasutud ettemaksu viivitamatult kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul taganemisotsuse tegemisest.
E-poes kauba ostmiseks sõlmitud lepingust taganemisel kohaldatakse VÕS-i lepingust taganemise sätteid.
Kui e-poest ostetud kaup on tarbijani jõudnud, võib tarbija ostetud kauba tagastada 14 päeva jooksul.
Lepingust taganemisel ja kauba tagastamisel peab tarbija müüjat taganemisest teavitama kirjalikus vormis arusaadavalt ja ühemõtteliselt.
Veebis täidetavasse taganemisavaldusse peab tarbija märkima kauba tellimuse või ostuarve numbri, mis on leitav tellimuse kinnitusel ja ostuarvel. Kui tellimusel on kaupu rohkem kui üks ja taganemisavaldus tehakse vaid osale kaupadest, tuleb eraldi ära märkida, milliseid kaupu taganemisavaldus käsitleb. Taganemisavaldusele tuleb samuti märkida tarbija eesnimi, perekonnanimi, kontaktandmed.
Taganemisavaldus tuleb esitada Mobiluxest OÜ e-posti aadressile: info@myrobot.ee
Tarbija tagastab müüjale kauba viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel taganemisavalduse tegemisest.
Müüja tagastab taganemisavalduse kättesaamisel tarbijale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel, kõik tarbijalt lepingu alusel saadud tasud, muu hulgas tarbija kantud kauba kättetoimetamise kulud. Juhul, kui tarbija on sõnaselgelt valinud müüja pakutud kõige odavamast tavapärasest kauba kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei tagasta müüja tarbijale kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu. Müüja võib keelduda tarbijale tagasimakse tegemisest seni, kuni taganemislepingu esemeks olev kaup on talle tagastanud.

Tähelepanu!

Kasutatud toodetele kehtib 3 kuuline garantii!(Hilisemalt vaatame alati üle ega ei ole tegemist tehase praagiga,ning siis teeb garantiikeskus oma otsuse!)

Palun tutvu ja järgi tagastatavale kaubale rakenduvate eeskirjadega:

 • toode peab olema ideaalses seisukorras (see ei tohi olla must, tolmune, kriimustatud, kõiksugu etiketid ja kaitsekiled peavad olema eemaldamata ja alles), alles peavad olema ka kõik originaal juhendid/tarvikud jms (toode peab olema täiskomplektne)
 • originaal sisemine – välimine pakend ei tohi olla kahjustatud (pakendit võib avada selleks, et tootega tutvuda) ja lõigatud (v.a teip jms lõikamine, pakend ise peab olema terve)
 • tootekoode/seerianumbreid (tarkvara ja raudvara) ei tohi registreerida / aktiveerida. 
 • tagastamisel on vajalik ka ostudokumendi/arve olemasolu (selleks on meie poolt saadetud arve – kui see on kadunud, peab teil olema vähemasti tellimuse number või oma nimi, mille järgi me teie tellimuse üles leiame).
 • Siin on mõningane info toodete pakkimise kohta, mida soovitame tungivalt järgida:

  • ära kunagi tagasta toodet ainult originaalpakendis – sest võib juhtuda (ja üsna tõenäoliselt see juhtubki), et toote pakend saab tarne ajal kahjustada. Selliste pakendite vastuvõtmisest me keeldume
  • me ei vastuta toote transpordi ajal tekkivate vigastuste eest, mille põhjuseks on vale või puudulik pakendamine
  • Kui kaup on lahtipakitud ,tööle pandud/ kokkupandud, maksab Myrobot.ee  tagasi kuni 70% ostu algsest hinnast, andes esmalt kaubale hinnangu ja kontrollides selle seisukorda.
 

Me ei aktsepteeri ühtegi tagastust, mis ei vasta ülal nimetatud eeskirjadele. Me keeldume selliste toodete vastuvõtmisest.

Tagastamisele kuuluva kauba seisukorra halvenemise korral vastutab tarbija kauba kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest juhul, kui ta on kaupa kasutanud muul viisil, kui on vaja kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks.

Kui kauba pakendit on võimalik avada pakendit rikkumata, kohustub Tellija pakendi selliselt ka avama. Kauba küljes olevad kauba seisukorra kaitsmiseks paigaldatud esemed (nt kaitsekiled), mis ei takista kauba proovimist ja sellega tutvumist, peavad kauba tagastamisel olema eemaldamata.Et veenduda kauba olemuses, omadustes ja toimimises, peab tarbija käsitsema ja kasutama kaupa üksnes nii, nagu tal lubataks tavapäraselt seda teha poes.Toode peab olema originaalpakendis ning kasutamata.

Müüja teeb tagastatava kauba eest tagasimaksed, kasutades sama makseviisi, mida kasutas maksete tegemiseks tarbija. Tarbijaga kokkuleppel on võimalik teistsugune makseviisi kasutamine.Tagastatavast summast läheb Eesti Vabariigi seaduse alusel maha tagastamisele kulunud transporditasu.

Tarbija poolt tagastatavad kaubad peavad olema kasutamata, originaalpakendis (võib olla avamistunnustega, aga mitte rikutud) ja esialgses komplektsuses (sisaldama kõiki tootepakendis olevaid esemeid). Kui kaup on ostetud tootekampaania korras, kus põhitootele on lisatud veel mõni kaup, tuleb ostjal tagastada kogu komplekt, st kõik kaubad.
Tarbija ei saa ostetud kaupa tagastada, kui kaup on valmistatud talle eritellimusel  arvestades tarbija isiklikke vajadusi või tarbija poolt esitatud tingimuste kohaselt. Tagastada ei saa kaupa, mis ei ole kõlblik tagastamiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel ning kui see on peale kohale toimetamist avatud. Samuti ei kuulu tagastamisele avatud ümbrisega audio- ja videosalvestised ja arvutitarkvara.

 Tarbija kannab talle ostu – müügi lepingu esemena üleantud kauba tagastamisega seotud otsesed kulud, kui pooled ei ole ostu- müügilepingus kokku leppinud teisiti.

Pretensioonide esitamise kord

Tarbijale   e-poe kaudu müüdavatele toodetele kehtib VÕS § 218 lg 2 sätestatud 2-aastane pretensiooni esitamise tähtaeg. Pretensiooni esitamise periood hakkab kehtima kauba tarbijale kättetoimetamise kuupäevast, mis on fikseeritud kauba saatedokumendil.
Pretensioon tuleb esitada viivitamatult. Puuduse avastamisel peab ostja kasutusele võtma mõistlikud abinõud kauba säilitamiseks ja kaitsmiseks, sh mitte kasutama puudusega kaupa, kui kauba kasutamine halvendab veelgi kauba seisukorda.
Ostja, sõlmides ostu-müügilepingu oma majandus- või kutsetegevuses, peab ostetud kauba viivitamata üle vaatama või üle vaadata laskma ning teatama kauba lepingutingimustele mittevastavusest müüjale mõistliku aja jooksul pärast seda, kui ta kauba lepingutingimustele mittevastavusest teada sai või pidi teada saama.
Majandus- või kutsetegevuses müügilepingu sõlminud ostja peab kauba lepingule mittevastavust teatamisel, st pretensiooni esitamisel kauba mittevastavust piisavalt täpselt kirjeldama.
Mobiluxest OÜ-le esitatud pretensioon ei kuulu lahendamisele, kui leiab tõendamist, et kaubal esinevad puudused on tekkinud ostja süül.
Pretensiooni esitamiseks ettenähtud perioodil on ostjal õigus kauba tasuta remondile müüja poolt. Kui kaupa ei ole võimalik remontida, siis see asendatakse volitatud töökoja otsuse alusel. Kui kauba asendamine ei ole võimalik, tagastab müüja ostjale kauba eest makstud raha.
Pretensiooni esitamise õigus kehtib eeldusel, et kaupa on kasutatud üksnes selleks ettenähtud tingimustes ja eesmärgipäraselt.
Pretensiooni esitamise aeg katkeb ning tasuta remonditeenused kaotavad kehtivuse juhul, kui:
kaupa kauplusesse remonti tuues ei esitata selle ostu või töövõttu tõendavat dokumenti või kui sellel olevaid andmeid on muudetud/kustutatud;
kauba seeria- ja mudelinumber on muudetud, eemaldatud või mitteloetav;
kauba konstruktsiooni või tehase konfiguratsiooni on omavoliliselt muudetud või kui kaupa on remonditud volitamata isikute poolt;
kauba puudus on tekkinud ostja süül ebaõige ekspluateerimise tulemusena, kasutusjuhendi mittejälgimisel või kui defektid tekkisid toote mittehoolikal hoidmisel, hooldamisel, ülekoormamisel, füüsilisel vigastamisel, vedelike kahjustuste tagajärjel vms;
Pretensiooni esitamise õigus ei laiene kahjudele, mis on tekkinud transpordil peale kauba üleandmist ostjale, kauba ebaõigest kasutamisest, tarkvara ebaõigest paigaldamisest või kauba kasutamisel selleks mitteettenähtud eesmärgil. Samuti ei kuulu pretensiooni alla kauba regulaarsest kasutamisest tulenevate detailide normaalne kulumine ning kauba sihtotstarbelise kasutamise seisukohast ebaolulised vead (kriimustused jms.).
Mobiluxest OÜ ei vastuta:
remonditava kaubaga seotud info säilimise eest;
andmete ja tarkvara kahjustuste ning andmete kadumise eest, mis võivad kaasneda kauba remondiga;
kauba defektide kõrvaldamata jätmise eest, kui defekti ei ole pretensiooni esitamise käigus mainitud.
Mobiluxest OÜ juhib tähelepanu, et tarbijal on õigus e-poest soetatud kauba lepingutingimustele mittevastavuse korral õigus kasutada VÕS § 101 loetletud õiguskaitsevahendeid.

Garantiiprotseduurid

Mobiluxest OÜ vahendab e-poes müüdavale kaubale garantiid ja garantii protseduure, teostamata ise garantiiremonti.

Tootja süül tekkinud defektide parandamisele kulub tavaliselt 2–3 nädalat alates toote garantiiteenindusse üleandmisest. Kui selgub, et remont nõuab osade tarnimist välismaalt, pikeneb ooteaeg 45 tööpäevani.

Vastavalt VÕS§ 218 lg-le 2 eeldatakse tarbijalemüügi puhul, et kuue(6) kuu jooksul asja üleandmise päevast ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus oli olemas juba asja üleandmise ajal ehk asi oli juba ostes defektne, mistõttu võimalikud tootmisdefekti väljaselgitamisega kaasnevad kulud (sh. ekspertiis) katab Garantiiandja. Ülejäänud 18 kuu jooksul eeldatakse, et asja lepingutingimustele mittevastavus on tekkinud kasutamise käigus ning tõendamiskoormis ja tootmisdefekti väljaselgitamisega kaasnevate kulude katmise kohustus lasub tarbijal, välja arvatud juhul, kui ekspertiisi tulemusena ilmneb, et toote purunemine oli tingitud tootedefektist.

Garantii probleemide korral tagastades müüjale kaupa, peab olema kaup hoolikalt pakitud, et transpordi käigus kahjustusi ei tekiks. Kui kaup/toode ei saadeta korralikult pakituna, siis nende garantii me lõpetame.

Kaupade puhul, millel on Eestis olemas autoriseeritud tooteesindus, võivad ostjad garantiiprobleemidega pöörduda iseseisvalt nende poole. 
Garantiiremondi protseduuri teostamiseks peab ostjal olema esitada Mobiluxest OÜ poolt müügi- või töövõtutehingu sooritamist tõendava dokumendi koopia ning vigastamata seerianumbriga kaup. Juhul, kui kauba seerianumber on rikutud või loetamatu, samuti juhul, kui kaubal esineb visuaalselt nähtavaid mehhaanilisi vigastusi, on  Mobiluxest OÜ-l õigus keelduda vahendamast tasuta garantiiremonti.
Garantiiremondi protseduuri vahendamiseks peab kaup olema Mobiluxest OÜ-le esitatud originaalkomplektsuses.
Mobiluxest OÜ säilitab ja ladustab garantiiprotseduure läbinud kaupu kuni kolm kuud, mille möödumisel juhul, kui kauba garantii protseduurile toonud isik neile järgi ei ole tulnud, kaubad utiliseeritakse.
Garantiiperioodi pikkus on määratletud kauba tootja poolt ning sellekohane informatsioon on toodud e-poes müüdavate kaupade tootekirjelduses ja informatsioonis. Juriidiliste (ettevõted) isikute puhul – 6 kuud müügigarantiid!

Juhul, kui tootekirjelduses puudub informatsioon garantii kohta, siis  Mobiluxest OÜ garantiid ei vahenda.
Garantiiperiood hakkab kehtima kauba ostjale üleandmisest.
Garantiijuhtumi korral peab ostja:
kontrollima, et kaup oleks füüsiliste vigastusteta ja kõik kaubaga seotud tarvikud, lisandid ja seadmed oleksid alles ja komplektsed. Kui kaubal esineb füüsilisi vigastusi, siis tootjagarantii kaubale ei laiene;
Mittekomplekse kauba puhul võib kaupleja ja autoriseeritud hooldusesindus keelduda kaupa garantiiremonti võtmast;
kirjeldama tekkinud viga või puudust võimalikult täpselt ning kuidas ja millal ilmnes või tekkis kaubal puudus.
Juhul, kui garantiijuhtumi lahendamise käigus teostatud ekspertiisis selgub, et kaup on kahjustunud ostja süül ebaõige ekspluateerimise tulemusena või kui kaubal ei tuvastata ekspertiisi tulemusena puudust ning kaup vastab tootja tehnilistele nõuetele, tasub ekspertiisi kulud kauba ekspertiisi andja.
Garantiijuhtumite puhul ei võimalda Mobiluxest  OÜ ekspertiisi või remonti suunatud kauba asemele asendustoodet.
Garantiijuhtumite alla ei kuulu:
kuluva iseloomuga osad (akud, tahmakassetid, trükipead, disketid, CD plaadid, hiirematt, litsentsikleebised jmt) ning pakend ja dokumentatsioon;
tarkvara, kaasa arvatud eelnevalt kaupa installeeritud tarkvara ning tarkvarast põhjustatud ekspluatatsioonihäired;
ekspluatatsioonihäired ja füüsilised vigastused, mis on tekkinud tahtmatu või tahtliku füüsilise vigastuse tagajärjel või kauba sisemusse sattunud kõrvaliste esemete, vedelike, putukate, üleliigse tolmu jne. poolt;
ekspluatatsioonihäired ja füüsilised vigastused, mis on tingitud ebatöökorras olevate elektrisüsteemide tagajärjel (maandusjuhtme puudumine jmt), elektrikatkestusest või võrgupinge kõikumisest;
ekspluatatsioonihäired ja füüsilised vigastused, mis on põhjustatud mitte originaalosade või ebasobivate tarvikute kasutamisest.
ekspluatatsioonihäired, mis on põhjustatud seadmete väärast kasutamisest või kasutamisjuhendi nõuete eiramisest.
Kliendikaebuste lahendamise kord
Kliendikaebuste tekkimisel peab ostja edastama kirjaliku kaebuse e-postiaadressile : info@myrobot.ee
Kirjaliku või kirjalikku taasesitamist võimaldava kaebuse korral peab ostja märkima:
nime ja kontaktandmed;
kaebuse esitamise kuupäeva;
kaebuse kirjelduse või müüjale esitatava nõude sisu;
kauba ostuga seotud kliendikaebuse puhul lisama ostu sooritamist või garantiid tõendava dokumendi või selle koopia.
Mobiluxest OÜ edastab kaebuse esitajale kinnituse selle vastuvõtmisest. 
Mobiluxest OÜ vastab ostjale kaebusele 14 päeva jooksul. Kui müüja vajab kaebusele vastamiseks lisatähtaega, informeerib müüja sellest ostjat koos viivituse põhjustega, andes kaebuse esitajale uue tähtaja, mille jooksul ta kaebusele vastab.
Juhul, kui tarbija ei rahuldu müüjapoolse kliendikaebuse lahendusega, on tal võimalik edasi pöörduda vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuse poole, kelleks on Eestis Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelvalve Ameti juures tegutsev Tarbijavaidluste komisjon.
Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada tarbija ja müüja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi, mida pooled ei ole suutnud lahendada kokkuleppe teel.
Tarbijavaidluste komisjoni poolt kaebuse läbivaatamine on tasuta.
Mobiluxest OÜ juhib tarbijast ostjate tähelepanu internetipõhise vaidluste lahendamise platvormile (ODR platvorm) vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 524/2013 tarbijavaidluste internetipõhise lahendamise kohta. Eelkõige on internetipõhine vaidluste lahendamise platvorm mõeldud piiriüleste vaidluste lahendamiseks, võimaldades tarbijast ostjal lihtsamalt leida konkreetse vaidluse lahendamiseks sobiv kohtuväline üksus kaupleja liikmesriigis.
Käesolevates e-poe müügitingimustes eraldi välja toomata küsimused lahendatakse lähtuvalt Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

Isikuandmete konfidentsiaalsus

Isikuandmete konfidentsiaalsus on tagatud Isikuandmete kaitse tingimustega, mis on käesolevate müügitingimuste lahutamatu osa.
Vastutus ja vääramatu jõud
Mobiluxest  OÜ vastutab ostja ees ja ostja vastutab Mobiluxest OÜ ees teisele poolele käesolevate müügitingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

Mobiluxest OÜ ei vastuta ostjale tekitatud kahjude eest või kauba kohaletoimetamise viibimise eest.